Jenang Pelem

8 Feb 2014

Nalika aku dolan nang omahe mbakyu ing Bantul wingi kae, wit pelem sing nang ngarep omah lagi ndadi uwohe. Pating grandhul nyenengake, apa maneh jenise pelem kuwi “Pelem Klapa” sing gedene luwih saka rata-rata gede pelem biasane…

Panen pelem

Panen

Mbakyu lan kulawargane nganti kuwalahan amarga panen lumayan akeh, sanajan wis dibagi-bagi marang tangga teparo lan kanca-kanca isih lumayan akeh sisane. Nganti bingung olehe ngolah. Dimaem segeran ngono wae utawa di jus wis nganti bosen rasane. Arep diolah apa maneh yo?

Ndilalah, ibu kok iseng ngasta olahan anyar saka woh pelem iku, yaiku diolah dadi ‘Jenang Pelem’ utawa nek kanca Sunda nyebute yo ‘Dodol Mangga’. Ngene iki cara pengolahane :

1. Dipilih pelem sing wis mateng tenan, dionceki trus dipotong-potong.

2. Diblender nganti lembut.

3. Hasil blenderan dimasak karo gula + tepung + santen sakcukupe, nganti kenthel.

4. Bubur pelem iku diadhemke, banjur dicetak / dikepeli cilik-cilik, trus dipepe.

5. Dibungkusi, siap dimaem utawa disimpen

Hasile kaya ngene iki :

Jenang Pelem

Jenang Pelem kreasine Yangti

Pancen penampilane isih kudu didandani neh yo.. tapi rasane enak lhooo… hehe… Ayoo.. sapa sing pengen ngicipi?


TAGS Jenang Dodol Mangga Kelapa Bahasa Jawa


-

Author

Search

Recent Post