• 8

  Feb

  Jenang Pelem

  Nalika aku dolan nang omahe mbakyu ing Bantul wingi kae, wit pelem sing nang ngarep omah lagi ndadi uwohe. Pating grandhul nyenengake, apa maneh jenise pelem kuwi “Pelem Klapa” sing gedene luwih saka rata-rata gede pelem biasane… Panen Mbakyu lan kulawargane nganti kuwalahan amarga panen lumayan akeh, sanajan wis dibagi-bagi marang tangga teparo lan kanca-kanca isih lumayan akeh sisane. Nganti bingung olehe ngolah. Dimaem segeran ngono wae utawa di jus wis nganti bosen rasane. Arep diolah apa maneh yo? Ndilalah, ibu kok iseng ngasta olahan anyar saka woh pelem iku, yaiku diolah dadi ‘Jenang Pelem’ utawa nek kanca Sunda nyebute yo ‘Dodol Mangga’. Ngene iki cara pengolahane : 1. Dipilih pelem sing wis mateng tenan, dionceki trus dipotong-potong.
  Read More
 • 4

  Jan

  Gedhang Mas

  Pas ngerti yen ana gangguan nang lever / atiku, salah sijine kanca menehi ngerti yen ana woh sing jarene apik kanggo sing lagi lara lever, yaiku woh gedhang mas. Kanca-kanca rak yo wis padha ngerti ta, kaya ngapa sing jenenge gedhang mas iku? Nek durung ngerti, iki ciri-cirine gedhang sing jenenge gedhang mas : - wohe cilik-cilik (dawane 8-12 cm, gedhene 3-4 cm) - kulite tipis lan warnane kuning cerah - yen wis mateng rasane legi nemen lan ambune wangi. Sing kaya ngene iki lho : Mergo penasaran apa bener jenis gedhang siji kuwi pancen apik kanggo ati (liver) mula aku banjur golek ngerti mrana-mrene (klebu takon marang mbah google), apa sih sing marake jenis gedhang siji kuwi apik kanggo kesehatan? iki kesimpulane : Gedhang mas sugih ‘provitamin’ A lan vitamin C sing
  Read More
 • 15

  Dec

  Sambel PeSok

  Biasane… apa-apa sing jenenge ‘bosok’ iku, wis mesti akeh sing nyiriki / nyingkiri… Lha iyo, mesti wae ngono yoo… lha barang nek wis bosok ki rak biasane ambune njelehi trus sawangane yo ora mengin-mengini blas… Tapii.. ana lho barang bosok sing digoleki uwong, kepara malah sing isih waras digawe bosok / dibosokke… Apa hayoo..? Yak..betul… iku sing arane tempe bosok. Wong jawa utawa sing wis suwe manggon nang njawa mesthine wis kenal karo tempe bosok, merga cukup akeh masakan jawa sing salah siji bahane tempe bosok / semangit, kaya ta : Sambel Tumpang, Oblok-oblok, lsp. Lha… kuwi masakan-masakan jawa karemanku… Sakliyane iku aku uga seneng nggawe Sambel PeSok alias sambel tempe bosok. Guampang lho nggawene, cukup nyediakake temp
  Read More
 • 23

  Sep

  Mondhok

  Tembungmondhok iku jebule artine bisa macem-macem, tergantung kondisine. Ana sing ngarteake nyantri yaiku sekolah ing pondhokan / pensantren. Ana uga sing ngarteake ngekos yaiku nyewa kamar / omah ing kutho liyane. Sakliyane iku, ana maneh sing ngarteake nginep nang rumah sakit sakperlu entuk perawatan khusus / amarga lara. Nah, ing tulisan iki, aku arep rerasan perkara mondhok miturut pangerten sing terakhir iku, alias nginep nang rumah sakit. Sak umurku iki, aku blas durung tau sing jenenge mondhok amarga lara. Dhek aku cilik mbiyen, pancen nate tiba nganti balung sikutku mlengse, nanging sakwise oleh pitulungan sakperlune nang rumah sakit aku ora kudu mondhok, bisa bali ngomah kanthi lengen di gips 3 wulanan. Aku uga nate operasi njupuk benjolan cilik nang pupu, nanging iku uga klebu j
  Read More
 • 8

  Aug

  Sugeng Riyadi Fitri 1434 H

  Read More
 • 24

  May

  Nyaur Utang

  Nyaur utang, kuwi hukume wajib. Nanging mungguhku, ana rong macem utang kang ora gampang saur-saurane. Sing pisanan yo kuwi utang budi. Yen awake dhewe wis nampa budi utawa kabecikan saka wong liya, durung mesthi awake dhewe bisa mbales kanthi kabecikan kang pas persis ukurane karo sing wis ditampa. Amarga ukuran kabecikan iku relatif alias ora mesti padha antara wong siji lan sijine. Mula bener kandhane para pinisepuh, ” Aja nganti kepotangan budi, merga utang budi kuwi angel bisa disauri kanthi pas.” Jenis utang liyane sing -kanggoku- uga angel saurane yoiku utang turu. Lha nek iku miturut pengalamanku dhewe. Saben aku kudu sinau nganti wengi ( dhek jaman sekolah mbiyeeen ) utawa ing masa saiki kudu nglembur ngrampungke gaweyan sing marai lek-lekan , wis bisa dipestheke yen
  Read More
-

Author

Search

Recent Post